Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt změn v řízení nákupního procesu 

    Doušková, Barbora
    Diplomová práce se zabývá nákupním procesem obchodu na síti v rámci jeho informačního systému. Práce se detailněji zaměřuje na jednotlivé nákupní činnosti, které v nákupním procesu probíhají. Cílem rozboru těchto činností ...
  • Řízení zásob během implementace nového informačního systému 

    Tyralíková, Alžběta
    Diplomová práce se zabývá řízením zásob při přechodu společnosti Sanmina-SCI Česká republika s. r. o. na nové informační systémy. Nejprve vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky, informačních systémů a uvádí čtenáře ...