Now showing items 1-2 of 2

  • Městská knihovna v Přerově 

    Liškutínová, Hana
    Nová knihovna pro Přerov má nahradit stávající zchátralou a prostorově, hygienicky i funkčně nevyhovující současnou pobočku. na námi zvolené lokalitě navrhujeme knihovnu současných standartů.
  • Městská knihovna v Přerově 

    Jarolímek, Adam
    Knihovna je umístěna na hlavních pěších trasách do centra města mezi parkem a ulicí a je koncipovaná jako brána do parku. Hlavní vnitřní prostor je tři podlaží vysoká čítárna, která propojuje exteriér a vyšší podlaží.