Now showing items 1-4 of 4

 • Dvounápravový návěs pro přepravu dřeva 

  Vojtík, Martin
  Zadáním této práce je dvounápravový návěs pro přepravu dřeva, avšak z důvodu rozsáhlosti celého řešení a po dohodě s vedoucím diplomové práce se bude v této práci pojednávat pouze o řešení hlavní části a to o oplenu. Cílem ...
 • Komplet návěsu se skříňovou nástavbou s výsuvnými boky 

  Plachký, Jakub
  Předmětem této práce je vytvoření základu pro prezentační studii, která má za úkol přiblížit problematiku stavby speciálních návěsů s výsuvnými boky odběrateli a příštímu uživateli. Práce objasňuje, z jakých prvků se návěs ...
 • Návěs pro převoz vozidel 

  Švec, Milan
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh návěsu pro převoz vozidel po pozemních komunikacích. Konstrukční návrh splňuje platné legislativní požadavky pro danou kategorii přípojného vozidla. Jednou z hlavních částí ...
 • Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče 

  Vodička, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním konstrukčních prvků třínápravového podvozku traktorového nosiče. Dále obsahuje návrh koncepčního řešení a pevnostní výpočet rámu podvozku. Součástí je i vypracování výkresové ...