Now showing items 1-20 of 36

 • Databázový návrh webové aplikace regionálního informačního portálu 

  Vokál, Petr
  Zadání práce vychází z požadavků společnosti Jesenická rozvojová o.p.s. na vytvoření jednotné databáze, kde budou zahrnuty veškeré služby, zajímavosti a památky v regionu Jesenicko. Návrh databáze je určen pro nové oficiální ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Dostálová, Marta
  Diplomová práce pojednává o kultuře společnosti, jejím vlivu na efektivitu práce a způsobů rozvoje. Význam spočívá v užším specifikování firemní kultury a jejich prvků. Obsahuje analýzy, strategie a postupy potřebné k ...
 • Konstrukce prvků pro tréninkové hřiště 

  Holub, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem hřiště pro cvičení s vlastní váhou těla. Obsahuje návrh několika řešení hřiště. Z těchto je poté jedno vybráno a detailněji řešeno dle funkčností a materiálů. Na závěr ...
 • Management konfigurace 

  Zlámal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací objektu konfigurace, identifikací položek konfigurace a návrhem systému managementu konfigurace, který vychází z ČOS 051605 až ČOS 051611 a byl upraven podle potřeby společnosti ...
 • Mikrosimulace dopravního proudu při liniovém řízení. 

  Mlčková, Ivana
  Diplomová práce má za úkol ověřit účinnost liniového řízení na daném úseku komunikace. To bylo provedeno pomocí dopravního modelu vytvořeného v programu Aimsun pro dopravní mikrosimulaci. Data získaná z radarových měření ...
 • Mikrosimulační model křižovatky I/41 a I/42 

  Kaňok, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá modelováním a porovnáním dopravního řešení za pomocí mikrosimulačního modelování dopravního proudu. Dopravní data byla zpracována v programu Aimsun a bylo vytvořeno několik variant návrhu, které ...
 • Mikrosimulační model silnice II/385 ve městě Kuřim 

  Mlčková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dopravního řešení za pomocí modelování dopravního proudu. Dopravní data získána měřením z terénu byla následně zpracována v programu Aimsun a byl vytvořen model stávajícího stavu tak, aby ...
 • Mikrosimulační model světelné křižovatky Hlinky/Bauerova 

  Kadlček, Jakub
  Cílem práce je namodelovat, posoudit a navrhnout úpravu stávající křižovatky Hlinky/Bauerova pomocí softwaru pro mikrosimulační modelování dopravního proudu. Následně ze získaných dat posoudit kapacitu světelné křižovatky ...
 • Návrh autobusového nádraží a parkovacích míst v obci Bojkovice 

  Kozminský, Marek
  Cílem práce je vypracování studie návrhů rekonstrukce autobusového nádraží a parkovacích míst blízko vlakového nádraží v obci Bojkovice. Bojkovice jsou městem v okrese Uherský brod a nacházejí se 12 km od okresního města ...
 • Návrh databáze pro podporu marketingových procesů 

  Vaník, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o problémech marketingových procesů jednotlivce a firmy, které souvisí s využitím IT v těchto procesech. Obsahuje návrh databáze reklamních smluv a jejich plnění, která bude sloužit k odstranění ...
 • Návrh generátoru s vestavěnou turbínou 

  Palsovics, Norbert
  Úlohou tejto bakalárskej práce bude návrh generátora s permanentnými magnetmi so vstavanou turbínou. Toto riešenie má obežné kolo turbíny priamo vstavané v rotore synchrónneho generátora s permanentnými magnetmi. Integrovanie ...
 • Návrh hlavních komponent tepelného čerpadla 

  Křepela, Radim
  Cílem bakalářské práce je seznámení s tepelnými čerpadly a provedení výpočtů pro ohřev teplé užitkové vody při stanovených podmínkách. Teoretická část se zabývá popisem principu tepelného čerpadla a přehledem používaných ...
 • Návrh informačního systému pro fitness centrum 

  Chlebana, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro fitnes centrum. V práci jsou zpracovány teoretické základy, popsaný a analyzovaný současný stav, popsané hlavní firemní procesy, navržen systém na jejich podporu ...
 • Návrh informačního systému pro Majdy s.r.o. 

  Klimaj, Daniel
  Táto práca sa zaoberá problematikou návrhu informačného systému pre malú pekáreň Majdy s.r.o.. Analyzuje súčasný stav informačného systému a informačných technológií a na základe tejto analýzy a požiadaviek firmy popisuje ...
 • Návrh internetového rezervačního portálu hotelu 

  Svobodník, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá návrhem internetového rezervačního portálu. Cílem je navrhnout způsob rezervace ubytování přes internet v ubytovacím zařízení. To zahrnuje zobrazení a popsání procesů, zabezpečení, správných postupů ...
 • Návrh kusové výroby tvářecího nástroje 

  Svoboda, Lukáš
  Diplomová práce v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá návrhem technologie kusové výroby dvou kusů nástroje pro tváření za studena z materiálu X 45 NiCrMo 4, norma W. Nr materiál číslo 1. 2767. ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti AG Foods Group a.s. 

  Jašek, Vítězslav
  Bakalářská práce analyzuje současný stav společnosti AG Foods Group a.s., její obecné i oborové prostředí a provádí rozbor marketingové strategie společnosti pro cateringový trh neboli food service, jakož i dalších nástrojů, ...
 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Jelínek, Tomáš
  Diplomová práce je zpracována na téma návrh na zlepšení firemní kultury. Teoretické poznatky představují podrobné prozkoumání problematiky firemní kultury. Práce obsahuje sběr jednotlivých teoretických poznatků a empirických ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace pro grafické studio 

  Štěpánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením marketingové komunikace grafického studia. V počáteční teoretické části jsou popsány druhy komunikace a nástroje marketingového mixu. V následující analytické části se pokusím o ...
 • Návrh obytné zóny v Milevsku 

  Kolářová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny na parcelách na okraji města Milevsko. Na poli byly rozvrženy parcely a navrženy pozemní komunikace a navržena parkovací stání.Byly navrženy tři varianty a jedna z variant je ...