Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv 

    Adamčík, Martin
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom mixéru pre výrobu fosfátových hnojív s ohľadom na zadané požiadavky. Práca samotná je rozdelená do niekoľkých častí, kde prvá formuluje ciele riešenia. Základné otázky konkrétneho priemyslu ...