Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh robotické buňky pro svařování rámu motocyklu 

  Dvorník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce robotického pracoviště pro svařování rámu motocyklu. Na začátku práce jsou stanoveny parametry svařovací linky. Dále je popsán rozbor svařovaného rámu motocyklu. Následuje ...
 • Návrh svařovací robotické buňky 

  Rolinc, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště s roboty určenými k bodovému svařování drátové výztuhy autosedačky. Po analýze problému a popisu zadané problematiky je na základě vstupních parametrů zvolena koncepce pracoviště. ...
 • Simulační studie výrobní linky s průmyslovými roboty 

  Mrkva, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro odjehlování zadané součásti. Robot má za úkol vyjmout obrobenou součást z výrobního stroje, založit polotovar připravený k obrobení, a nakonec obrobek ...