Now showing items 1-10 of 10

 • Low energy detached house 

  Reiter, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je vypracování dokumentace projektu novostavby nízkoenergetického rodinného domu v Olomouci. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepená stavba obsahující jednu bytovou jednotku pro ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Veselý, Radim
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického rodinného domu ve městě Třebíč. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům se nachází na ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Coufalíková, Tereza
  Bakalářská práce řeší návrh nízkoenergetického, jednopodlažního, nepodsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím. Objekt je zastřešen sedlovou střechou ve sklonu 24 stupňů. Konstrukční materiál převážně tvoří keramický ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Drlík, Tomáš
  Práce řeší projektovou dokumentaci nízkoenergetického rodinného domu pro šestičlennou rodinu v podhůří Jeseníků. Objekt je navržen jako dvoupodlažní podsklepený. Dům má obdélníkový půdorys. Nachází se ve svažitém terénu. ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Šeda, Kamil
  Cílem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného nízkoenergetického domu pro čtyřčlennou rodinu. Jedná se o dům nepodsklepený jednopodlažní s obytným podkrovím. Dům je obdélníkového půdorysu. Hlavní konstrukční systém ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Veleba, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického rodinného domu v Jemnici. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem Rodinný dům leží na parcele 1152/6 ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Nečesaný, Jiří
  Řešení bakalářské práce je nízkoenergetický rodinný dům v obci Lužice s přístřeškem pro auto. Nízkoenergetický rodinný dům je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží asuterén. Je ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Sojka, Karel
  Bakalářská práce řeší návrh a zpracování projektové dokumentace zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického rodinného domu v lokalitě obce Horní Bory. Celá projektová dokumentace a přílohy jsou zpracovány ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům v Heřmanově 

  Zeman, Martin
  Bakalářská práce řeší projekt nízkoenergetického rodinného domu v obci Heřmanov. Jedná se dvoupodlažní dům se šikmou střechou z dřevěných příhradových vazníků. Konstrukční systém objektu je z broušených cihelných bloků ...
 • Stavebně technologická studie výstavby nízkoenergetického roubeného rodinného domu 

  Sniegon, Daniel
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hlavních stavebních etap nízko-energetického roubeného rodinného domu/chaty v Beskydech. Tato stavba se nachází na pohraničí Česka a Polska v obci Nýdek, pod vrcholem ...