Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti využití geotermální energie 

    Kohut, Vojtěch
    Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s možnostmi praktického využití geotermální energie. Geotermální energie pochází z nitra naší planety. Jako taková se ...
  • Zemní zdroje tepla pro tepelná čerpadla – plošné kolektory 

    Houdek, Milan
    Cílem této bakalářské práce je stručně popsat typy plošných kolektorů a porovnat je s ostatními zdroji tepla pro tepelná čerpadla z investičního hlediska. Dále srovnat tento způsob vytápění s jinými druhy tepelných zdrojů ...