Now showing items 1-2 of 2

  • Design elektrických krejčovských nůžek 

    Nyklová, Klára
    Tématem této bakalářské práce je design elektrických krejčovských nůžek. Práce se zabývá analýzou současného stavu poznání, základními technickými parametry a vlastním návrhem elektrických krejčovských nůžek. Cílem je ...
  • Nůžky na kovový odpad 

    Zborník, Radek
    Tato bakalářská práce je zaměřena na inovaci již zhotovených hydraulických nůžek, které primárně slouží k dělení kovového odpadu na předepsanou kusovitost. Cílem je tedy řešení problému s ohýbáním střižného ramene, dále ...