Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace rozsáhlých částicových systémů 

    Štambachr, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá simulacemi rozsáhlých částicových systémů. Hlavním cílem je vytvoření výkoného simulačního modelu pro kosmologické N-body systémy a jeho následné testování. K implementaci jsem zvolil ...