Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická detekce jazyka textového dokumentu 

    Cakl, Jan
    Tato práce se zabývá rozpoznáním jazyka textového dokumentu. Výsledný program obsahuje implementaci dvou odlišných metod určených pro rozpoznání jazyka textu. První metoda je založena na frekvenčních statistikách N-gramu. ...
  • Mining of Textual Data from the Web for Speech Recognition 

    Kubalík, Jakub
    Prvotním cílem tohoto projektu bylo prostudovat problematiku jazykového modelování pro rozpoznávání řeči a techniky pro získávání textových dat z Webu. Text představuje základní techniky rozpoznávání řeči a detailněji ...