Now showing items 1-2 of 2

  • Inteligentní vyzvánění pro platformu Maemo nebo MeeGo 

    Čejka, Radim
    Tato bakalářská práce se zabývá platformou Maemo a MeeGo. Cílem práce bylo vytvoření aplikace inteligentní změny vyzváněcích profilů. Tato změna probíhá na základě času, senzorů v telefonu jako je akcelerometr, senzor ...
  • Plánovač událostí založený na poloze pro N900 

    Aron, Lukáš
    Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro mobilní zařízení Nokia N900, která umožňuje naplánovaní sady činností vykonávaných v předem definovaných oblastech. Tyto oblasti či konkrétní pozice definuje uživatel dle souřadnic ...