Now showing items 1-16 of 16

 • Archivace a zálohování dat ve firmě LESÁK s.r.o. 

  Lesák, Martin
  Obsahem této práce je podrobná analýza současného procesu ukládání, zálohy, archivování a obnovy dat ve společnosti LESAK s.r.o. Na základě analýzy bude navržen optimální postup pro uložení dat, efektivní způsob jejich ...
 • Návrh optimalizace využití úložných kapacit společnosti 

  Odehnal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou úložných kapacit serverových disků v organizaci Muzeum města Brna. Organizace se dlouhodobě potýká s problémem zaplnění těchto disků. Cílem této práce je analyzovat současný stav a ...
 • Problematika zálohování a uchovávání dat v malých a středních podnicích 

  Hrach, Vlastimil
  Tato bakalářská práce upozorňuje na hojně opomíjenou důležitost firemních dat a jejich ochranu. Seznamuje s procesem zálohování jako základním prvkem bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Prezentuje výsledky ...
 • Zavedení managementu bezpečnosti ICT na základní škole 

  Matusík, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh zavedení managementu bezpečnosti ICT na konkrétní základní škole. Úvodní část popisuje objekt školy, její vybavení a dosavadní management bezpečnosti. V praktické části jsou diskutovány ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Budz, Patrik
  Bakalářská práce na téma Zálohování dat a datová uložiště je zaměřena na způsoby zálohování dat a jejich praktické využití při konkrétním návrhu pro společnost BPM Sport s.r.o., která se zabývá prodejem sportovních potřeb. ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šlemenda, David
  Bakalářská práce se zabývá zálohováním dat a datovými úložišti. Jsou zde popsány situace, které úzce souvisí se zálohováním dat v konkrétní výrobní společnosti. Na základě analýzy uvedeného podniku jsou zjištěny nedostatky ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Lajčiak, Adrian
  Témou bakalárskej práce je zálohovanie dát a dátové úložiská. Je tu analyzovaný súčasný stav zálohovania a obnovovania dát v konkrétnom priemyselnom podniku. Na základe chýb a nedostatkov je navrhnutý efektívnejší spôsob ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vlk, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Černý, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na zálohování dat, datová uložiště a obnovu dat. V úvodní části práce jsou uvedena teoretická východiska, která jsou základem pro část analytickou a návrhovou. Analytická část se zabývá rozborem ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Janíček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými uložišti. Zabývá se reálnou problematikou zálohování na reálném obecním úřadě. Součástí práce je důsledná analýza současného stavu a návrhy ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Bárta, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat ve firmě XY, která se zabývá převážně specializovanými překlady pro své zákazníky. Výsledek bakalářské práce je návrh na efektivnější řešení ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Krejčířová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného stavu zálohování dat a datových úložišť pro společnost TNT Express. Na základě provedených analýz budou navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na požadavky konkrétní ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Levíček, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením a analýzou ukládání, zálohování, obnovy dat a datovými úložišti firmy XXX s. r. o. Výsledkem práce bude upozornění na chyby a nedostatky včetně návrhu řešení a možných vylepšení ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šťáva, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zálohování dat a datová úložiště. Na základě vykonané analýzy současného stavu a požadavků společnosti je vytvořený vlastní návrh řešení zálohování firemních dat.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vavřík, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se zálohováním a obnovou dat a datovými uložišti. Skládá se ze tří hlavních částí. Těmi jsou teoretická východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrhu ...
 • Zpracování, přenos a správa dat z geologických vrtů 

  Kováč, Jakub
  Bakalářská práce předkládá návrh řešení pro zpracování, přenos a správu geofyzikálních dat malé firmy za účelem stálého přístupu k aktuálním informacím. Překládá jednotlivá řešení s ohledem na bezpečnost, spolehlivost a ...