Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

    Hriadeľ, Ondřej
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...