Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

    Hriadeľ, Ondřej
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...
  • Zálohování dat a datová úložiště 

    Trebulová, Debora
    Táto diplomová práca sa zameriava na spôsoby zálohovania dát a ich praktické využitie pri konkrétnom návrhu pre spoločnosť Transroute Group s.r.o.. Na úvod sú predstavené teoretické poznatky ohľadne tejto problematiky. ...