Now showing items 1-7 of 7

 • 3D gravírovací frézka 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění 

  Spáčil, Petr
  Navrhnout a vytvořit vlastní model obrobku. Volba nástrojového vybavení pro obrobení navržené součásti. Rozbor strategií obrábění v softwaru PowerMILL, a zpracování NC programů pro dané aplikace a následné experimentální ...
 • Návrh a realizace vylepšeného měřicího zařízení pro testování induktivních snímačů v klimatické komoře 

  Šimůnek, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou měřicího zařízení pro testování induktivních snímačů v klimatické komoře, kde je poukázáno především na chyby a nedostatky tohoto zařízení. Na základě této analýzy je proveden návrh ...
 • NC řízení frézky na platformě Beckhoff 

  Jelínek, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího systému pro tříosou frézku. Začátek práce je věnován obecnému popisu problematiky číslicově řízených strojů a technologiím používaných v tomto odvětví. V další části jsou popsány ...
 • Počítačem řízená frézka 

  Homola, Stanislav
  Cílem této práce je navrhnout, sestrojit a naprogramovat řídící program pro CNC frézku určenou pro obrábění hliníku, dřeva či plastu. Celá kostrukce frézky je navrhnuta a vyrobeny z oceli. Stůl se skládá z hliníkové desky ...
 • Technologie CNC frézování pomocí splajnových interpolací 

  Soukupová, Veronika
  Tato práce se zaměřuje na využití různých typů splinové interpolace pro obrábění na číslicově řízených strojích. Cílem této práce je teoreticky popsat využití splinových interpolací při CNC frézování a následně stanovit a ...
 • Watermarking jako ochrana dokumentů 

  Segedy, Patrik
  Táto práca sa zaoberá ochranou dokumentov pomocou digitálneho watermarkingu. Najprv sú prezentované vlastnosti vodoznakov. Potom nasledujú rôzne možnosti využitia tejto techniky. Ďalšia časť je venovaná rozboru súčasného ...