Now showing items 1-20 of 40

 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 2,5D obrábění. 

  Novotný, Radek
  Bakalářská práce obsahuje rozbor základních operací pro 2,5D obrábění v CAD/CAM software PowerMILL a jejich vyhodnocením. Uvádí postup a důležité poznatky pro výrobu zadané součásti s následným vytvořením NC programu pro ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění. 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a rozbor technologie frézování 3D součásti s podporou CAD/CAM systému PowerMILL. V rámci volby technologie frézování jsou charakterizovány použité obráběcí strategie a kvantifikovány ...
 • Aplikace systému ShopTurn při programování CNC soustruhů s hnanými nástroji. 

  Šeda, Martin
  Práce je zaměřena na rozbor funkcí a editorů dostupných pro programování hnaných nástrojů soustruhů v systému ShopTurn, včetně praktické aplikace na zadané součásti. Zpracování technické dokumentace, vytvoření NC programu ...
 • Atypické využití karuselového soustruhu 

  Ondráček, Ivo
  Diplomová práce se v první části zabývá stručnou rešerší soustružnických operací a charakteristikou svislých soustruhů s popisem jednotlivých částí. Dále jsou uvedeny možnosti i typický sortiment svislého soustruhu a ...
 • Moderní CNC obráběcí stroje a jejich vývoj 

  Vašíková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na počátky obráběcích NC a CNC strojů z pohledu historických letopočtů, kde jsou zařazeny i všeobecné informace a konstrukce nejznámějších těchto strojů z historie. Dále je zachycen jejich další ...
 • Možnosti softwaru SinuTrain 4.7 při programování CNC obráběcích strojů 

  Král, Zdeněk
  Diplomová práce pojednává o možnostech NC programování součástky náboj kola osobního automobilu v software SinuTrain 4.7. Teoretická část je zaměřena na začlenění řídicího systému SINUMERIK 840D mezi ostatní řídicí systémy, ...
 • Možnosti systému Heidenhain při programování obráběcích strojů 

  Cink, Vladislav
  Popis možností řídicího systému Heidenhain iTNC 530 a stroje FV 25 CNC A. Detailní rozbor vlivu jednotlivých programovacích funkcí pro zefektivnění obrábění na předepsaném stroji.
 • Možnosti systému Sinumerik při programování rotační strojní součásti 

  Slavík, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou rotační strojní součásti na soustružnickém CNC stroji s řídicím systémem Sinumerik. Nejprve je stručně popsána zvolená součástka, na kterou je později vytvořen NC program v systému ...
 • Navržení povlakovaných nástrojů pro technologii soustružení součásti "příruba" 

  Maršálek, Radek
  Práce pojednává o využití povlakovaných nástrojů při výrobě součásti „příruba“ na CNC soustruhu. V první části je uvedena podstata povlakování nástrojů a přehled nabízených povlakovaných nástrojů pro soustružení od známých ...
 • Návrh designu a technologie výroby stupaček pro cestovní enduro 

  Vrzal, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh stupaček pro cestovní enduro Honda Transalp XL700V z roku 2008. Pozornost je věnována návrhu designu stupačky, která je určena pro jízdu v lehkém terénu. Dále je rozpracována problematika ...
 • Návrh technologie výroby komponentu spojky 

  Drápal, Jakub
  Bakalářská práce předkládá návrh výroby obráběné součásti spojky motocyklu Ducati. Provedeno bude seznámení s funkcí součásti, navržení technologického postupu, pro kusovou výrobu a následná výroba na CNC soustružnickém ...
 • Návrh technologie výroby tělesa ventilu 

  Zimmer, Jakub
  V této bakalářské práci je zpracován návrh technologie výroby tělesa ventilu. Práce se zabývá rozborem součásti, návrhem technologie včetně volby strojů, nástrojů a měřidel. K navržené technologii je doložen NC program. ...
 • Obrábění hřídele na CNC stroji 

  Prášil, František
  Bakalářská práce se zabývá navržením a následnou výrobou rotační součásti - hřídele šnekového kola z řízení kolového traktoru Zetor 25A, za pomocí CNC soustruhu. Jedná se o obrábění, s možností využití frézování poháněnými ...
 • Obrábění odlitku převodovky na CNC stroji 

  Hložek, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění zvolené převodové skříně na CNC stroji. V první části je řešena teorie ohledně převodovek a hliníkové slitiny, ze které je vybraná skříň vyráběna. V druhé praktické části je řešen ...
 • Obrábění rotační součásti "těleso" na CNC soustruhu 

  Dlouhý, Vít
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii třískového obrábění za využití CNC soustruhu, jenž byl využit pro obrobení požadované součásti z korozivzdorné oceli. K úvodu jsou uvedeny historické milníky související s ...
 • Obrábění rotačního dílu na CNC stroji 

  Boda, Michal
  V této bakalářské práci je zpracován návrh na výrobu dílu matice pojistky. Práce se zabývá rozborem součásti, návrhem technologie včetně volby strojů a nástrojů, což je doloženo výrobním postupem, návodkou, NC programem a ...
 • Obrábění rozváděcího kola z turbodmychadla 

  Hibš, Dominik
  Tématem bakalářské práce je návrh výroby rozváděcího kola do turbodmychadla. Návrh obsahuje popis součásti, volbu materiálu, strojů, nástrojů a vypracování výrobního postupu. Výstupem této práce je vytvoření NC programu v ...
 • Obrábění sortimentu závitových elementů na CNC stroji 

  Pávková, Alena
  TPV documentation, CNC machines, NC program, thread
 • Obrábění součásti na CNC soustruhu 

  Nechvátal, Luboš
  Téma bakalářské práce se zabývá technologií výroby rotační součásti na CNC soustruhu. Hlavní řešení práce je kompletní technologická příprava výroby součásti "Těsnicí víko" včetně popisu použitých strojů, zařízení a výběr ...
 • Obrábění součásti na CNC stroji 

  Osička, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotoru elektromotoru na CNC soustruhu. V první části je popsána funkce vyráběné součásti a je navržena vybraná součást. V další kapitole je navržen a popsán výrobní postup obrobení hřídele ...