Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení krokových motorů se zpětnou vazbou 

    Hořák, Jan
    Tématem diplomové práce je návrh a optimalizace algoritmu pro řízení krokových motorů se zpětnou vazbou pomocí měření BEMF. Byl kladen důraz na samočinné řízení proudu krokovým motorem v závislosti na zátěži. Pro ověření ...