Now showing items 1-20 of 23

 • Autentizace pomocí mobilních telefonů 

  Fusek, Zdeněk
  Tato práce se zabývá autentizací pomocí mobilních telefonů. Jako autentizační zařízení byl zvolen telefon s operačním systémem Android. K implementaci aplikací je využito vývojové prostředí Eclipse. Cílem práce bylo ...
 • Autentizace pomocí mobilního telefonu 

  Križan, Viliam
  Bakalárska práca popisuje základné autentizačné metódy znalosťou, používané autentizačné predmety a biometrické spôsoby autentizácie. Rozoberá možnosti aplikácie jednotlivých metód určených pre mobilné telefóny. Zaoberá ...
 • Autentizace pomocí zařízení s OS Android 

  Smíšek, Martin
  Bakalářská práce popisuje základy kryptografie zahrnující symetrickou a asymetrickou kryptografii. Dále popisuje metody autentizace znalostí, žadatelem a předmětem. Zabývá se popisem perspektivních technologií NFC a BLE a ...
 • Autentizace v IoT 

  Drápela, Roman
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi autentizace v IoT. V úvodu práce jsou popsány vybrané autentizační protokoly z oblasti IoT. V další části jsou popsány technologie NFC a BLE, které nacházejí v oblasti IoT uplatnění. V ...
 • Authentication Using Mobile Phones 

  Fusek, Z. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This project deals with authentication by a mobile device. The mobile device with the operating system Android 5.0 was chosen as authentication device. The user can perform authentication with emulation of contactless chip ...
 • Authentication via Smartphone with NFC 

  Horák, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work is about replacement smartphones instead of smart cards in acces control. The main goal is to create an application which runs on Android and has the same function as a smart card. The requirements for this task ...
 • Bezkontaktní platby – budoucnost platebních karet 

  Chludilová, Eliška
  Tato diplomová práce pojednává o vývoji platebních nástrojů, bezkontaktních technologií a nástrojů bezkontaktního placení. Práce popisuje záměry karetních asociací VISA a MasterCard v oblasti bezkontaktního placení. Dále ...
 • Bezpečnost technologie RFID 

  Bořutík, Stanislav
  Práce se zabývá bezpečností RFID systémů, možnými útoky na ně a opatřeními proti těmto útokům. V rámci práce byl také implementován útok pro získání klíče z karty Mifare Classic. Dále jsou popsány možnosti odposlechu ...
 • Chytrý zámek využívající sítě IoT 

  Vitula, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh ...
 • Elektromechanický zámek dveří s biometrickou čtečkou a NFC 

  Tkadlec, Prokop
  Cílem této práce je sestavení prototypu elektromechanického zámku, který bude ovládán za pomocí biometrické složky a NFC. V bakalářské práci jsou představeny a popsány jednotlivé součásti celého prototypu. V další části ...
 • Elektronický geocaching 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout a realizovat koncept elektronického geocachingu s pomocí bezkontaktní karty a telefonu s rozhraním NFC (Near Field Communication). Realizace se skládá z aplikace na bezkontaktní kartě, Android ...
 • Komunikace mezi systémem Android a platformou Arduino 

  Mychko, Maksim
  Diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro OS Android, která umožňuje efektivní bezdrátovou komunikaci s platformou Arduino. Cílem práce je vytvoření aplikace pro OS Android, s využitím vytvořené knihovny, která ...
 • Komunikační hardware pro I4.0 Barman 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá popisem a realizací AAS modulu. V práci je popsán výběr jednotlivých komponent zařízení. Modul bude součásti projektu testbedu Barman. Tento projekt je realizován v souladu s trendy Průmyslu 4.0. ...
 • Mobilní aplikace pro konfiguraci lokátoru v lokalizačním systému 

  Charvát, Jan
  Cílem této práce je návrh a realizace mobilní aplikace spolupracující s bezdrátovým lokátorem. Jejím účelem je zjištění informací o zařízení a jeho aktuálním nastavení, případná změna konfigurace, a to jak v zapnutém či ...
 • Moderní autentizace předmětem a znalostí 

  Ševčík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní autentizací předmětem a znalostí. Převážně je zaměřena na autentizaci pomocí USB tokenů, Smart Java karet, Smart .NET karet a technologii NFC a jejich následné využití při autentizaci ...
 • Nástroj pro vlastní tvorbu NFC štítků na platformě Android 

  Černý, Tomáš
  Tato práce se zabývá bezdrátovou technologií NFC, její podporou na platformě Android a využitím v praxi. Popisuje návrh a implementaci aplikace, která je schopná pracovat s vlastními NFC štítky včetně jejich vytváření, ...
 • Pokročilé bezpečnostní aplikace pro Android 

  Orgoň, Marek
  Tato práce se zabývá bezpečností operačního systému Android a to jak obecnými bezpečnostními prvky, tak možnostmi ukládání citlivých dat. V práci je diskutována možnost použití Android KeyStore pro ukládání citlivých dat. ...
 • Přístupový systém využívající NFC a mikropočítače Arduino 

  Hájek, Jaroslav
  Bakalářska prace se zabyva prstupovymi systemy vcetne administrace zamku, skupin uzivatelu, uzivatelu a jejich identit. Vytvoreny system se sestava z ctyr hlavnch bloku, kterymi jsou: webove rozhran Locker, serverova ...
 • Software pre podporu výučby bezpečnostných protokolov riadenia prístupu 

  Kopuletý, Michal
  Tato bakalářská práce poskytuje čtenáři možnost proniknout do problematiky protokolů řízení přístupu v oblastech, jako jsou počítačové sítě, bankovnictví a přístupové karty. Každá kapitola uvádí příklady často využívaných ...
 • Systém logování příchodů pomocí NFC 

  Kyzlík, Lukáš
  Semestrální práce se soustředí na průzkum před návrhem a tvorbou prototypů modulů přístupového systému využívající technologii NFC. Detaily o implementaci technologie NFC jako například komunikační módy, signalizační módy, ...