Now showing items 1-1 of 1

  • Kogenerační jednotka s absorpčním TČ 

    Kürthy, Marián
    Táto diplomová práca je zameraná na zhodnotenie funkčného spojenia kogeneračnej jednotky so spaľovacím motorom a absorpčného tepelného čerpadla za účelom zvýšenia kogeneračného vykurovacieho efektu. Cieľom práce je navrhnúť ...