Now showing items 1-14 of 14

 • Grafické uživatelské rozhraní pro senzorické systémy 

  Dejdar, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření grafického uživatelského prostředí pro senzorický systém založený na fázové OTDR. V diplomové práci jsou popsány optická vlákna, vysvětlen princip Braggových mřížek, jejich výroba ...
 • GUI pro automatizaci měření impedance na Agilent 4294A 

  Dejdar, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření ovládacího softwaru pro impedanční analyzátor Agilent 4294A. V bakalářské práci je vysvětlen přenos dat přes sběrnici GPIB, základy programovacího prostředí LabView od National ...
 • Komunikace mezi PLC B&R a PC 

  Šlichta, Pavol
  Cieľom tejto bakalárskej práce je naštudovanie softvérovej podpory firmy B&R a na jej základe vytvorenie funkcií, ktoré budú zapisovať/čítať dáta z/do PLC. V úvodnej časti sú uvedené základné možnosti komunikácie z PLC. ...
 • Měření a vizualizace veličin v hydraulických obvodech 

  Říman, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a vizualizací hydraulických veličin. V první části této práce je představena vybraná hydraulická úloha. Následující kapitoly popisují možnosti měření hydraulických veličin spolu s ...
 • Modelování a řízení mechatronických soustav v SolidWorks a NI LabVIEW 

  Fridrichovský, Jan
  Při návrhu mechatronického systému je třeba implementovat řízení do mechanismu technologického výrobku. Je proto zapotřebí vytvoření propojení nástroje pro návrh řízení a nástroje pro CAD návrhy mechanismů. Na tuto potřebu ...
 • Modelování lineárního pohonu pro potřeby návrhu řízení 

  Drábek, Jakub
  Práce se zabývá problematikou návrhu řízení lineárního pohonu s využitím propojení mezi nástroji grafického programovacího prostředí NI LabVIEW a 3D CAD nástrojem SolidWorks. V práci jsou popsány možnosti virtuálního ...
 • Návrh absolutních snímačů polohy s Hallovými sondami 

  Pikula, Jiří
  Práce se zabývá možností použití lineárních Hallových snímačů vyráběných jako integrované obvody pro konstrukci absolutních snímačů polohy a natočení. Hallovy snímače ve spojení s permanentními magnety umožňují rozměrově ...
 • Návrh zařízení pro měření smáčivosti povrchů 

  Šubrt, Kamil
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro měření smáčivosti povrchů. Smáčivost povrchů je určována analýzou profilu kapky, v obraze snímaném digitální kamerou. Po zařízení je vyžadováno automatické nalezení a zaostření ...
 • Použití EtherCAT bus couplers ve vývojovém prostředí NI LabVIEW 

  Svoboda, Filip
  Tato práce se věnuje sběrnici EtherCAT a jejímu použití pomocí prostředí NI LabVIEW. V první části je rozebrána teoretická část síťových prvků určených pro automatizaci. Následuje popis sběrnice EtherCAT a jejích výhod. ...
 • Řídicí systém aktivního magnetického ložiska 

  Kolařík, František
  Práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro řízení levitace aktivního magnetického ložiska (AML), jehož prototyp vznikl ve spolupráci mezi FSI a FEKT VUT Brno. V práci je popsána obecná problematika AML, ...
 • Řídicí systém spalovacího systému EKOGEM 

  Holešovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problémem automatického řízení kotle na tuhá paliva. Hlavním cílem práce je vytvořit řídicí systém pro spalovací systém EKOGEM. V práci je představen spalovací systém a k němu navržené řízení. ...
 • Řízení a synchronizace elektrických pohonů v NI LabVIEW 

  Martini, Silvano
  Tato práce se v počátku věnuje základům řízení motorů a principu funkce sběrnice EtherCAT. Většina práce je pak věnována rozšiřujícímu modulu SoftMotion pro vývojové prostředí NI LabVIEW. Je zde popsán základní koncept ...
 • Simulační modely EDUmod pro PLC v NI LabVIEW 

  Jančík, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá propojením programovatelného automatu (PLC) s osobním počítačem (PC) za účelem řízení softwarových simulací v NI LabVIEW. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. Navrhnout a zhotovit ...
 • Testování teplených zdrojů spalujících dřevo a dřevěnou štěpku 

  Staňo, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku testovania spaľovacieho zariadenia a procesu spaľovania dreveného paliva. Cieľom práce je oboznámiť sa s danou problematikou a analyzovať riešenia monitorovania a riadenia ...