Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza vybraných síťových zranitelností 

  Kolajová, Jana
  Tato práce si dává za cíl důkladné seznámení s databázemi, které obsahují popisy zranitelných kódů a zranitelných aplikací; následnou implementaci nástroje na jejich automatické vyhledávání a ukládání do lokální databáze. ...
 • Analýza vybraných síťových zranitelností 

  Kolajová, Jana
  Tato práce si dává za cíl důkladné seznámení s databázemi, které obsahují popisy zranitelných kódů a zranitelných aplikací; následnou implementaci nástroje na jejich automatické vyhledávání a ukládání do lokální databáze. ...
 • Benchmarks With Points On Elliptic Curves 

  Brychta, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with benchmarks of generating random points and arithmetic operations with points on elliptic curves. These benchmarks were implemented on the hardware platforms Raspberry Pi Zero/1/2/3. The primary goal ...
 • Efektivní generátor náhodných čísel v nízko-výkonových zařízení 

  Michálek, Tomáš
  Tato práce řeší problém generování náhodných čísel na nízko-výkonových zařízeních. Autor popisuje možné způsoby generování a implementuje vybrané generátory (pseudo)náhodných čísel na zařízení MSP430F5438A. 4 generátory ...
 • Entropický generátor náhodných čísel 

  Kolář, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou generování náhodných čísel pomocí entropických generátorů. V rámci studie jsou popsány a vysvětleny zdroje entropie dostupné na počítači a popsány metody zjišťování jejich entropie. V ...
 • Hodnocení zdrojů entropie v běžných počítačích 

  Bafrnec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou zdrojov entropie a ich hodnotenia. Obsahuje stručný úvod do teórie informácie, popis zdrojov entropie, ich parametrov a vlastností a spôsobu ich hodnotenia na základe štandardu organizácie ...
 • Metodika měření kvality otisků prstu 

  Oravec, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá metodikou hodnotenia kvality odtlačkov prstov. Prvou úlohou bola analýza už existujúceho softvéru na hodnotenie kvality, nazývaného NFIQ (NIST Fingerprint Image Quality), zhodnotenie jeho funkčnosti ...
 • Možnosti postkvantové kryptografie 

  Burda, Patrik
  S rychlostí jakou se vyvíjejí technologie je potenciální hrozbou vývoj kvantových počítačů, které mají ohrozit veškerou dnešní bezpečnou komunikaci a je potřeba hledat způsoby jak této hrozbě čelit. Tato práce se zabývá ...
 • Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení 

  Ecler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem hardwarového generátoru náhodných čísel s využitím nízko-výkonového mikrokontroleru MSP430. Nejprve jsou popsány stávající způsoby generování náhodných čísel a srovnání různých ...
 • Nástroj pro snazší zabezpečení počítačů s OS Linux 

  Barabas, Maroš
  Účelem práce je příblížit čtenáři nové přístupy při zjištování a odstraňování zranitelností v oblasti počítačové bezpečnosti a navrhnout nový systém na zlepšení bezpečnosti v počítačích s operačním systémem Linux. Tento ...
 • Postkvantové šifry 

  Novosadová, Tatiana
  Národný inštitút pre štandardy a technológie (NIST) zahájil proces na získanie, vyhodnotenie a štandardizáciu jedného alebo viacerých kryptografických algoritmov využívajúcich verejný kľúč prostredníctvom verejnej súťaže. ...
 • Rozpoznání ručně psaných číslic 

  Hekrdla, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznání ručně psaných číslic metodou rozhodovacích stromů. Popisuje princip metody, využití databáze NIST (Národní institut standardů a technologie) pro účely učení algoritmu, ...
 • Software pro hodnocení zdrojů entropie 

  Šelinga, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na skúmanie zdrojov entropie. Obsahuje popis generátorov náhodnych čísel a testov používaných na hodnotenie kvality entropie.Súčasťou je vytvorenie programu na jej hodnotenie a generátory ...
 • Webová aplikace pro testování zranitelností webového serveru 

  Šnajdr, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementaci webové aplikace pro testování bezpečnosti SSL/TLS protokolů na vzdáleném serveru. Webová aplikace je vyvíjena ve frameworku Nette. V teoretické části jsou popsány SSL/TLS ...