Now showing items 1-1 of 1

  • Expertní systém 

    Šimková, Jana
    Cílem práce je seznámení s expertním systémem NPS32, popis metod získávání znalostí. Výsledkem práce bude po vybrání vhodné oblasti pro aplikaci expertního systému, návrh báze znalostí pro tuto oblast.