Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace signálu EKG 

    Smělý, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá klasifikací různých průběhů EKG signálů. Úkolem bylo rozpoznat normální cykly od různých typů arytmií a určit, o jaké poruchy se jedná. Klasifikace byla provedena pomocí neuronových sítí v ...
  • Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T 

    Procházka, Tomáš
    Tato práce se zabývá analýzou pravidelných změn vlny T v EKG signálu nazývaných TWA. Přítomnost těchto alternací může znamenat zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. K analýze TWA je zde využito algoritmů trénování neuronových ...