Now showing items 1-5 of 5

 • Comparison of Multi-objective Optimization Methods 

  Marek Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with comparison of multi-objective optimization methods. Basic properties of multi-objective optimization are explained here. Algorithms NSGA-II, MOPSO and GDE3 are briefly introduced and compared using ...
 • Implementace evolučního expertního systému 

  Bukáček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na nastudování problematiky evolučních a genetických algoritmů. A to především na multikriteriální algoritmy VEGA, SPEA a NSGA-II. Dále jednoho FrameWorku pracujícího s genetickými algoritmy ...
 • Procesy pro podporu rozhodování 

  Križan, Viliam
  Táto práca sa zaoberá procesmi pre podporu rozhodovania. Z tejto oblasti sú v práci prezentované analytické procesy vyvinuté pánom prof. Thomasom L. Saatym. Konkrétne sa jedná o analytický hierarchický proces (AHP) a ...
 • Toolbox pro vícekriteriální optimalizační problémy 

  Marek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou více-kriteriálních optimalizací. Je vysvětleno, která řešení jsou optimální při použití více konfliktních kriteriálních funkcí a jak tato optimální řešení (Paretovo čelo) v množině možných ...
 • Využití přibližného počítání v oblasti zpracování obrazu 

  Hruda, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá aplikací techniky přibližného počítání na oblast zpracování obrazu. Konkrétně je aproximace uplatněna na adaptivní prahování obrazu. Byly využity dva přístupy, návrh nového systému za ...