Now showing items 1-16 of 16

 • Akcelerace grafických operací s využitím FPGA 

  Čapka, Ladislav
  Tato práce se zabývá rozborem grafického retezce, pomocí kterého lze vykreslit požadovaný obraz. Dokument je zamerený na vykreslovací algoritmy, které jsou využívány v rasterizacním bloku. Hlavním cílem této práce je popsat ...
 • Aplikace pro výuku 2D křivek 

  Opletal, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá dvojrozměrnými křivkami používanými v počítačové grafice. Shrnuje obecnou problematiku těchto křivek a dále se zabývá konkrétními metodami pro jejich výpočet. Popisuje metody užívané pro ...
 • Automatické generování okrajové plochy kraniálního implantátu 

  Hrdý, Libor
  Tato práce se zabývá problematikou automatického generování okrajové plochy kraniálního implantátu. Je zde popsán postup tvorby 3D modelu tkání a následně je rozebrána problematika kraniálního implantátu. Dále dokument ...
 • Efektivní uživatelské rozhraní pro editaci parametrických křivek 

  Ondruch, Milan
  V současnosti je ke křivce přistupováno nejčastěji pomocí polygonu složeného z řídících bodů. Zvláště u složitých křivek se výsledek ztrácí ve změti čar tvořících tento polygon. Tato bakalářská práce navrhuje algoritmus ...
 • Interpolace signálů pomocí NURBS křivek 

  Škvarenina, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou interpolácie obrazu. Cieľom práce je naštudovať a následne teoreticky popísať charakter jednotlivých metód interpolácia obrazu a niektoré z nich implementovať v programovom prostredí ...
 • Interpolační a aproximační spline křivky 

  Jelínek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a algoritmy výpočtu hladkých křivek, konkrétně B-spline křivek. Tyto křivky mají své uplatnění v počítačové grafice. Výpočet B- spline křivek je definován rekurentně, a proto je ...
 • Matematický popis trajektorie pohybu vozidla 

  Lorenczyk, Jiří
  Tato diplomová práce má za cíl najít křivky, které by mohly sloužit k popisuje trajektorie vozidla po vozovce. Ukazuje se, že takové křivky by měly mít spojitou křivost, a z toho důvodu jsou blíže představeny tři typy ...
 • Metody FFD 

  Novák, Jiří
  Diplomová práce se věnuje tématu free-form deformací. Hlavními cíli této práce bylo zpracování teoretických poznatků o této problematice a naprogramování vybraných metod free-form deformací. V první části je popsána potřebná ...
 • Návrh elektronického 3D katalogu 

  Špaček, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení elektronického 3D katalogu sortimentu soukromé firmy. Práce poskytuje teoretický základ 3D modelování a metod, kterých se zde využívá. Popisuje některé možnosti pro zobrazení ...
 • Obecné rotační NURBS plochy 

  Sekáč, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rotačními NURBS plochami. NURBS plochy jsou racionálním rozšířením B-spline ploch, což umožňuje zobrazení kuželoseček, a tedy i anuloidu, kulové plochy a dalších rotačních ploch. Součástí ...
 • Převod trojúhelníkových polygonálních 3D sítí na 3D spline plochy 

  Jahn, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou převodu nestrukturovaných trojúhelníkových 3D sítí na vhodnější reprezentace ( quadrilaterální sítě nebo spline plochy ). Vysvětluje základní problémy spojené s nestrukturovanými sítěmi ...
 • Převod trojúhelníkových polygonálních 3D sítí na 3D spline plochy 

  Jahn, Zdeněk
  V počítačové grafice se můžeme setkat s nestrukturovanými trojúhelníkovými 3D sítěmi, které nejsou příliš použitelné pro zpracování kvůli své nepravidelnosti. V těchto případech může vyvstat potřeba převést danou 3D síť ...
 • Srovnání kvalitativních vlastností interpolačních NURBS křivek 

  Halas, David
  Tato práce se zabývá prostými interpolačními křivkami, které jsou ukotvené. Konstrukce těchto křivek je řešena několika tvarovacími metodami. Také je uveden postup jejich výpočtu. Výsledkem je porovnání různých interpolačních ...
 • Technologie CNC frézování pomocí splajnových interpolací 

  Soukupová, Veronika
  Tato práce se zaměřuje na využití různých typů splinové interpolace pro obrábění na číslicově řízených strojích. Cílem této práce je teoreticky popsat využití splinových interpolací při CNC frézování a následně stanovit a ...
 • Vytvoření interaktivních pomůcek z oblasti 2D počítačové grafiky 

  Malina, Jakub
  V teto diplomove prace se budeme zabyvat popisem zakladnich vlastnosti pocitacovych krivek a jejich praktickou pouzitelnosti. Vysvetlime si, jak lze krivky chapat obecne, co to jsou polynomialni krivky a zpusoby napojovani. ...
 • Využití parametrického programování pro obrábění obecných ploch 

  Skácel, Jan
  V práci je obsažen teoretický úvod do programování v G-kódu, základní matematický aparát a metody programování obecných křivek a ploch. Je provedeno několik praktických ukázek a jsou prezentovány možnosti pro další ...