Now showing items 1-2 of 2

  • Nabídka, poptávka, vliv reklamy 

    Skácel, Jiří
    Tato diplomová práce pojednává o nabídce a poptávce a vlivu reklamy na tyto dvě mikroekonomické veličiny. V práci se zaměřuji na popsání fungování nabídky a poptávky z marketingového hlediska a nikoliv z mikroekonomického ...
  • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

    Lhota, Jiří
    Tato práce je zaměřená na aplikování marketingových analýz při posuzování stavebního projektu z investorského hlediska. Cílem této práce je aplikovat vybrané marketingové analýzy na konkrétním případě z praxe a ukázat ...