Now showing items 1-1 of 1

  • Produkce nanočástic stříbra bakteriemi 

    Kubínová, Martina
    Nanočástice stříbra a jejich potencionální využití jakož i budoucí vliv na životní prostředí je stále objektem studií. Metodika syntézy nanočástic stříbra je poměrně dobře prostudována a studium se nyní zabývá spíše ...