Now showing items 1-5 of 5

 • Hra o trhy 

  Dóczy, Aneta
  Diplomová práce se zabývá koniktními ekonomickými situacemi založené na teorie her. Na začátku jsou denovány základní modely koniktních situací a současné populární softwarové nástroje nejen pro obecnou podporu výuky ...
 • Model strategického rozhodování ve vícehráčové hře s prvky kooperativního chování 

  Straka, Richard
  Práce se zabývá studiem matematických modelů lidského chování v sekvenčních strategických hrách, návrhem strategické situace vykazující prvky kooperace, implementací modelu a experimentováním s modelem. Pro práci byla ...
 • Modelování sekvenčních strategických her s nedokonalou informací 

  Straka, Richard
  Práce se zabývá studiem sekvenčních strategických her a to převážně her s nedokonalou informací, návrhem strategické situace vykazující prvky nedokonalé informace, implementací modelu a experimentováním s modelem. Pro práci ...
 • Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca je založená na aplikácii matematického aparátu pri analýze ekonomických modelov, konkrétne modelov, ktoré vedú na sústavu polynomiálnych rovníc. Jednou z častí je súhrn základných poznatkov z oblasti algebry ...
 • Využití teorie her v odpadovém hospodářství 

  Osička, Ondřej
  V této práci je vytvořen model rozhodovací situace v odpadovém hospodářství využívající metody teorie her. Model tvoří nekooperativní hra pro reprezentaci konfliktu zpracovatelů odpadu a kooperativní hra pro reprezentaci ...