Now showing items 1-3 of 3

 • Měření mechanických veličin s podporou CCD kamer 

  Marek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá typy a vlastnostmi digitálních kamer používaných v průmyslu. Dále jsou zde zmíněny oblasti použití kamer v automobilovém průmyslu. Byla vytvořena rešerše průmyslových kamer na trhu. V další ...
 • Měřicí a regulační systém vzduchového zemního výměníku tepla 

  Bielik, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem měřícího a regulačního systému vzduchového zemního výměníku tepla umístěném v areálu FSI VUT v Brně. Systém je realizován ve vývojovém prostředí LabVIEW a používá moduly CompactDAQ od ...
 • Využití programu LabView v oblasti elektrických přístrojů 

  Karpeta, Petr
  Mým cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou vývojového prostředí LabVIEW a měřící kartou DAQCard-6036E. Uplatnění tohoto programu v průmyslu, dále zmapovat použitelnost v oblasti měření vlastností, sběru dat a ...