Now showing items 1-1 of 1

  • Slovinské národní divadlo v Lublani 

    Ondrůšová, Martina
    návrh národního divadla v historickém jádru hlavního města. Parcela k zastavění je dána blokem stávajících budov. Svým návrhem se vymezuji vůči blokové zástavbě. Vytvářím vlastní divadelní náměstí.