Now showing items 1-2 of 2

  • Skladování plynu a zásobování plynem na Slovensku 

    Galbavý, Mário
    Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať situáciu ohľadom skladovania a zásobovania zemného plynu na Slovensku. Práca je rozdelená na 4 časti. Prvá časť sa zaoberá zemným plynom zo všeobecného hľadiska, od jeho vlastností ...
  • Zkapalněný zemní plyn 

    Borkovec, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá zkapalňováním zemního plynu, jeho transportem, skladováním a opětovným odpařováním. V rámci práce byl navržen malý zkapalňovací cyklus a odpařovací jednotka.