Now showing items 1-9 of 9

 • Fyzikální simulace kapaliny 

  Posolda, Jan
  Tato práce se zabývá fyzikální simulací kapaliny. Je zde popsána výchozí teorie Navier-Stokesových rovnic a jejich numerické řešení pomocí metody Smoothed particle hydrodynamics. Dále jsou rozebrány algoritmy jednotlivých ...
 • Modelling of flow and pressure characteristics in the model of the human upper respiratory tract under varying conditions 

  Karlíková, Adéla
  Cílem této diplomové práce je vytvořit 3D model horních dýchacích cest podle originálního modelu segmentovaného z CT dat, aplikovat různé podmínky na průtok vzduchu v modelu, a poté hodnotit změnu charakteristik rychlosti ...
 • Modifikace Navier-Stokesových rovnic za předpokladu kvazipotenciálního proudění 

  Navrátil, Dušan
  Tato práce se zabývá Navier-Stokesovými rovnicemi v křivočarých souřadnicích a jejich následném řešení pro kvazipotenciální proudění. Důraz je kladen na detailní popis křivočarého prostoru a jeho vyjádření pomocí Bézierových ...
 • Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině 

  Stejskal, Jiří
  Obsahem této práce je numerická simulace dvoudimenzionálního proudění nestlačitelné vazké kapaliny. Uvažujeme rotující elipsu soustředně umístěnou v kružnici. Prostor mezi elipsou a kružnicí je vyplněn kapalinou. Cílem je ...
 • A new form of equation for force determination based on Navier-Stokes equations 

  Fialová, Simona; Pochylý, František; Šedivý, Dominik (EDP Sciences, 2018-11-12)
  This work is focused on calculating the force effects of an incompressible homogeneous liquid on a surface of a rigid or a flexible tube. An unsteady flow induced by differential pressure at the beginning and at the end ...
 • Numerical computation of the damping and stiffness coefficients of the classical and magnetorheological squeeze film damper 

  Ferfecki, Petr; Zapoměl, Jaroslav; Šofer, Michal; Pochylý, František; Fialová, Simona (EDP Sciences, 2018-03-14)
  Technological solution, frequently used to suppress vibrations in rotating machines, consists in adding damping devices between the rotor and its frame. This is enabled by dampers working on the principle of a squeezing ...
 • Přehled a vývoj CFD metod 

  Vodička, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a charakteristiku CFD metod v jejich historickém kontextu. Porovná přednosti a nevýhody jednotlivých typů a zmíní oblasti, ve kterých byly dané metody využity.
 • Simulace vlnění vody v reálném čase 

  Pilch, Martin
  Předmětem práce je vytvoření simulace vlnění vody v reálném čase. Implementační platformou je Mac OS X a rozhraní OpenGL. Základem práce je vodní hladina, tvořená výškovou mapou. Metoda pro výpočet výškové mapy je založená ...
 • Volumetrické efekty akcelerované na GPU 

  Kubovčík, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá simuláciou a vykresľovaním volumetrických efektov založených na toku tekutín, najmä efektu ohňa a dymu. Výpočty sú akcelerované na grafickej karte použitím moderného grafického API s cieľom dosiahnutia ...