Now showing items 1-4 of 4

 • Fyzikální simulace kapaliny 

  Posolda, Jan
  Tato práce se zabývá fyzikální simulací kapaliny. Je zde popsána výchozí teorie Navier-Stokesových rovnic a jejich numerické řešení pomocí metody Smoothed particle hydrodynamics. Dále jsou rozebrány algoritmy jednotlivých ...
 • Modelling of flow and pressure characteristics in the model of the human upper respiratory tract under varying conditions 

  Karlíková, Adéla
  Cílem této diplomové práce je vytvořit 3D model horních dýchacích cest podle originálního modelu segmentovaného z CT dat, aplikovat různé podmínky na průtok vzduchu v modelu, a poté hodnotit změnu charakteristik rychlosti ...
 • Modifikace Navier-Stokesových rovnic za předpokladu kvazipotenciálního proudění 

  Navrátil, Dušan
  Tato práce se zabývá Navier-Stokesovými rovnicemi v křivočarých souřadnicích a jejich následném řešení pro kvazipotenciální proudění. Důraz je kladen na detailní popis křivočarého prostoru a jeho vyjádření pomocí Bézierových ...
 • Simulace kapalin na GPU 

  Frank, Igor
  Tato práce se zabývá simulací kapalin, konkrétněji se zaměřuje na propojení částicové a mřížkové simulace modelující vypařování. Přistup k simulaci vypařování čerpá z článku Evaporation and Condensation of SPH-based Fluids ...