Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy with MLS Perturbation Signal 

  Carbol, Ladislav; Martinek, Jan; Kusák, Ivo; Kucharczyková, Barbara (Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2016-05-31)
  The article describes a test procedure based on the fundamental principle of Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy. Without integration of all test stages into one automated measurement station and without Maximum Length ...
 • Primární kalibrace snímačů akustické emise 

  Keprt, Jiří
  Dizertační práce je věnována problematice primární kalibrace snímačů akustické emise (AE). V úvodních kapitolách jsou shrnuty výsledky literárního průzkumu v oblasti AE, snímačů AE a primární kalibrace snímačů AE. Praktická ...
 • Rozvoj a využití nedestruktivních zkušebních metod z hlediska soudního inženýrství 

  Bílek, Petr
  Betony vyztužené rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky) jsou známé pod názvem drátkobetony. Při vzniku poruch nebo havárií betonových konstrukcí vyztužených drátky je nezbytné pečlivě zkoumat skutečné provedení rozptýlené ...
 • Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu 

  Hobst, Leonard; Bílek, Petr; Zikmund, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Inappropriate processing of and deposition the mixture during the manufacturing process fiber-concrete structures, the fibers are often unevenly distributed. May experience a grouping of wires, which reduces the overall ...