Now showing items 1-2 of 2

  • Nepovlakované slinuté karbidy 

    Pavlovský, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy, které se používají pro výrobu řezných nástrojů. V první kapitole je uveden přehled nejpoužívanějších nástrojových materiálů. Ve druhé kapitole je uvedeno ...
  • Nepovlakované slinuté karbidy 

    Benešovský, Radek
    Tato bakalářská práce se zabývá nepovlakovanými slinutými karbidy užívanými k výrobě řezných nástrojů. První část práce obsahuje rozdělení a stručnou charakteristiku materiálů určených k výrobě řezných nástrojů. Druhá část ...