Now showing items 1-2 of 2

  • Nerealistické zobrazení videa 

    Johannesová, Daniela
    Tématem této práce je nerealistické zobrazení videa. Je zde uveden souhrn existujících technik nerealistického zobrazení a dále se práce soustředí na vybrané metody zpracování videa schopné pracovat v reálném čase. Pro ...
  • Nerealistické zobrazení videa 

    Širůček, Pavel
    Práce se zabývá způsoby pro nerealistické zobrazení videa. Jsou zde shrnuty techniky pro zpracování videa, hlavní zaměření je na malířské techniky a zpracování videa těmito technikami. Pozornost je věnována jednotlivým ...