Now showing items 1-1 of 1

  • Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř 

    Haltmar, Jan
    Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Nesměř. Jedná se o revizi stávající databáze bodového pole FAST sloužící pro výuku v terénu v programu ArcGIS.