Now showing items 1-5 of 5

 • Ekonomická efektivnost projektu větrné elektrárny 

  Vániš, Jiří
  Následující text se věnuje problematice větrných elektráren. Uvádí základní rozdělení větrných motorů podle principu jejich funkce a vhodnosti jejich použití pro výrobu elektrické energie. Uvádí parametry, které musí ...
 • Podnikatelský záměr 

  Novák, Ivan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro zavedení nového informačního systému pro státní správu, s vyhodnocením a s posouzením zda podnikatelský záměr přijmout či zamítnout. Posouzení ...
 • Podnikatelský záměr: Výstavba a provoz hotelu 

  Krčmař, Michal
  Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru pro výstavbu a provoz hotelu, který poskytne návštěvníkům příjemné zázemí se spoustou kvalitních služeb včetně stravování a četného sportovního vyžití, pro ...
 • Softwarová podpora vyhodnocování investičních projektů 

  Pokorný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením softwarového nástroje pro podporu rozhodování při porovnávání úspěšnosti potenciálních investičních projektů. Nástroj je schopný vyhodnotit návratnost investice pomocí ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve společnosti Gaflex, s. r. o. 

  Ludvíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru na nákup strojních nůžek, konkrétně firmy GAFLEX, s. r. o., jejímž hlavním oborem je výroba komínů a poskytování kominických služeb. Práce je rozdělená do tří částí, ...