Now showing items 1-2 of 2

  • Grafická nadstavba pro systém získávání znalostí 

    Gálet, Michal
    Předmětem této práce je vytvoření grafické nadstavby nad existujícím systémem pro získávání znalostí z databází. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje uživateli specifikovat dolovací úlohu pomocí blokového schématu, kde ...
  • Systém pro dolování z dat v prostředí Oracle 

    Krásný, Michal
    Tento diplomový projekt se zabývá systémem dolování z dat v prostředí Oracle. Jedná se o klientskou aplikaci, využívající služeb serveru Oracle Data Mining Server 10.g Release 2 (10.2). Je naprogramovaná v jazyce Java, ...