Now showing items 1-20 of 21

 • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

  Perešíni, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
 • Distribuce síťového provozu na více-jádrové procesory 

  Straňák, Peter
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a popis implementace ovladače pro platformu NetCOPE. Tento ovladač má poskytovat rychlé přenosy mezi hardwarem a softwarem i více-vláknovým aplikacím. Driver je určen pro operační ...
 • Flood attacks generation 

  Hudec, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Proposal of a high speed packet flooding device is presented in this paper. The product is based on the FPGA (Field-programmable Gate Array) platform, developed in VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description ...
 • Generátor paketů na platformě FPGA 

  Bari, Lukáš
  Práca sa zaoberá teóriou a návrhom generátora sieťového provozu na platforme FPGA. Pre popis je použitý programovací jazyk VHDL. Práca zahrňuje zoznámenie sa s vývojovými postupmi a návrhovými prostriedkami potrebnými pre ...
 • Generování záplavových útoků 

  Hudec, David
  Obsahem teoretické části práce je rozbor záplavových útoků, jejich možností, používaných taktik a metod, a popis simulace vyrobené za tímto účelem. Prostředí takto vytvořené ukazuje chování sítě napadené zkoumaným typem ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro generátor paketů 

  Chromčák, Michal
  Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na rychlost veškerých hardwarových a softwarových komponent se nalézají řešení, která principiálně mohou dosahovat přijatelnějších parametrů, než řešení běžně známá. Jedním z nich ...
 • Hardwarové předzpracování paketů pro urychlení síťových aplikací 

  Vondruška, Lukáš
  Tato práce se především zabývá návrhem a implementací FPGA jednotky, která provádí hardwarově akcelerované extrahování hlaviček síťových paketů. S využitím platformy NetCOPE je představeno flexibilní a efektivní řešení ...
 • Implementace a verifikace vstupních a výstupních síťových bloků 

  Matoušek, Jiří
  V rámci platformy NetCOPE se vstupní a výstupní síťové bloky používají pro odstínění návrháře síťové aplikace od problémů s implementací linkové vstvy síťového modelu ISO/OSI, zvláště pak její MAC podvrstvy. Tato bakalářská ...
 • Implementace šifrovacích algoritmů na platformě FPGA 

  Zugárek, Adam
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku zabezpečení dat pomocí šifrování a autorovu vlastní implementaci na platformě FPGA. Cílem práce je implementace šifry na hardwarově akcelerované síťové kartě COMBO. Úvod práce ...
 • Jednotka pro řízení rychlých DMA přenosů s generickým počtem kanálů 

  Špinler, Martin
  Práce se zabývá tvorbou hardwarové jednotky, která realizuje DMA přenosy mezi periferním zařízením a pamětí RAM. Jednotka je vyvíjena na platformě NetCOPE, vytvořené pro karty Combo s programovatelným hradlovým polem. I ...
 • Návrh síťových aplikací na platformě NetCOPE 

  Hank, Andrej
  Monitorování a zaručení bezpečnosti vysoko-propustných sítí s rychlostmi od 1 do 100 Gb/s si vyžaduje hardwarovou akceleraci. Platforma NetCOPE pro rychlý vývoj síťových aplikací využívá akceleraci hardwarovou kartou s ...
 • Network Traffic Simulation and Generation 

  Matoušek, Jiří
  S rozvojem počítačových sítí umožnujících přenosy dat rychlostí 10 Gb/s a vyšší roste také potřeba vývoje nových síťových zařízení schopných pracovat na takovýchto rychlostech. Nově vyvinutá síťová zařízení je třeba před ...
 • Platforma pro rychlý vývoj síťových zařízení 

  Tobola, Jiří
  Tato práce popisuje návrh a implementaci platformy pro rychlý vývoj síťových zařízení na rodině karet COMBO. Navržená platforma zahrnuje jednotný protokol pro přenos dat ve formě paketů, sadu nástrojů pro manipulaci s daty ...
 • Převod platformy NetCOPE do EDK 

  Palička, Jan
  Tato bakalářská práce se zaobírá převodem platformy NetCOPE do Xilinx Embedded Development Kit (EDK). Hlavním úkolem je vytvoření anotace hardware platformy NetCOPE pro její použití v prostředí EDK. Před samotnou implementací ...
 • Přizpůsobení platformy NetCOPE pro kartu NetFPGA 

  Koranda, Karel
  Tato práce se zabývá přizpůsobením platformy NetCOPE určené pro rychlou tvorbu hardwarově akcelerovaných síťových aplikací pro karty NetFPGA-10G. Obecně seznamuje s cílovou technologií FPGA čipů a popisuje rozdíly mezi ...
 • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Németh, František
  Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...
 • Směrování ve vysokorychlostních počítačových sítích 

  Vlček, Lukáš
  Úlohou tejto diplomovej práce je prilbížiť čitateľovi platformu NetCOPE princípom prvého kontaktu s ňou, a to rozobraním jej vnútorných štruktúr - obzvlášť jej aplikačného jadra, a to aj za pomoci jazyka VHDL. Následne ...
 • Stavový firewall v FPGA 

  Žižka, Martin
  Tato práce popisuje analýzu požadavků, návrh a implementaci stavového filtrování paketů do již existujícího bezestavového firewallu. Zabývá se také testováním implementovaného systému. V úvodních dvou kapitolách popisuje ...
 • Vysílání paketů na 100 Gb/s Ethernetu 

  Hummel, Václav
  Platforma NetCOPE slouží pro rychlý vývoj hardwarově akcelerovaných síťových aplikací na COMBO kartách. Nezbytnou součástí této platformy je i výstupní síťový modul, který návrháři pomáhá s implementací linkové vrstvy ...
 • Zabezpečení vysokorychlostních komunikačních systémů 

  Smékal, David
  Diplomová práce se zabývá šifrováním dat pomocí AES a jejich implementací pomocí jazyka VHDL na síťovou FPGA kartu. V teoretické části práce je vysvětlen algorimus šifrování AES, jeho jednotlivé kroky a použité operační ...