Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování síťového prvku pomocí logického pole 

    Štafa, Václav
    Diplomová práce obsahuje seznámení se s programovatelnými logickými poli a na nich vyvíjenou platformou NetFPGA v souvislosti s jejím využitím pro směrování za pomocí neuronové sítě. Současné směrovací protokoly a metody ...
  • Přizpůsobení platformy NetCOPE pro kartu NetFPGA 

    Koranda, Karel
    Tato práce se zabývá přizpůsobením platformy NetCOPE určené pro rychlou tvorbu hardwarově akcelerovaných síťových aplikací pro karty NetFPGA-10G. Obecně seznamuje s cílovou technologií FPGA čipů a popisuje rozdíly mezi ...