Now showing items 1-20 of 70

 • Analýza a vizualizace dat z e-mailových kampaní 

  Urbanczyk, Martin
  Cílem práce je vyhodnotit stávající aplikaci Posilatko.cz a na základě důkladné analýzy a porovnání s podobnými produkty navrhnout a implementovat rozšíření. Tato rozšíření budou vést ke zvýšení informovanosti uživatele o ...
 • Analýza a vyhledávání v datech GPS 

  Hrbotický, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, zpracováním a ukládáním GPS dat za účelem nasledné snadné prezentace uživateli ve formě vektorů na mapovém podkladu. Uživatel skrze systém může svá data snadno číst, upravovat a ...
 • Android aplikace pro děti s možností snadného přidávání obsahu 

  Turcovský, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací projektu, díky kterému mohou rodiče sami tvořit obsah aplikací pro své děti. Tyto aplikace jsou v naprosté většině hry, které podporují děti předškolního věku v jejich ...
 • Beermapa.cz - webová služba pro sdílení a poznávání okolích pivnic 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce popisuje tvorbu webové aplikace k projektu Beermapa, který má za úkol zmapovat kvalitní podniky čepující dobré pivo. Projekt je veden jako Startup se snahou o vytvoření fungující firmy. Přidanou hodnotou webové ...
 • Domácí automatizace založená na platformě Arduino/WeMos/RPi 

  Ježek, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém domácí automatizace zaměřený na propojování jednotlivých zařízení v domácnosti pomocí podmínek a akcí. Například jakmile magnetická závora zaznamená otevření dveří, ...
 • Elektronický průvodce skalních oblastí na platformě Android 

  Chvála, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému, který slouží jako průvodce skalních oblastí. Systém je založený na architektuře klient-server. Server poskytuje přístup k centrální databázi pomocí ...
 • Filmotéka 

  Nimizhan, Vladyslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vedením filmotéky. Uživatelé mají možnost vést databázi zhlédnutých filmů a seriálů, včetně jejich hodnocení a poznámek, vkládat oblíbené filmy a seriály do vlastního seznamu. Další možnosti ...
 • Fotosoutěž na Facebook 

  Pololáník, Petr
  Tato práce se zabývá teorií vytváření moderních webových aplikací, jejichž logika je převážně v klientském prohlížeči. Jsou rozebrány různé technologie, které se dnes běžně využívají. Práce se převážně zabývá tvorbou ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Bajzecer, Tomáš
  Hlavní úlohou této práce je vytvořit generátor vědeckých webových portálů, který v maximální míře zjednoduší proces tvorby portálů a zároveň umožní ovlivňovat zobrazené údaje správcům portálu i uživatelům samotným. Generátor ...
 • Informační systém florbalového týmu 

  Zmek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem webových technoloií a následným vytvořením informačního systému pro florbalový tým FbC ReActive Aligators E kvůli přehledným statistikám a správě docházky na události. Informační ...
 • Informační systém fotbalového klubu 

  Gazdová, Veronika
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro fotbalový klub. Jedná se o webovou aplikaci implementovanou v jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Mezi nejdůležitější funkce systému patří zejména možnost vytvářet ...
 • Informační systém klubu chovatelů psů 

  Čapoun, Ivo
  Tato práce se zabývá analýzou a specifikací požadavků, návrhem a implementací informačního systému pro klub chovatelů psů. Systém umožňuje uživatelům spravovat informace o psech, chovatelských stanicích, vrzích a osobách. ...
 • Informační systém organizace pořádající skupinové pobyty 

  Mechl, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (dále jen Dům Ignáce Stuchlého). Jedná se o výchovně vzdělávací zařízení, které ...
 • Informační systém pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro operační systém Android s dostupným webovým rozhraním. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi a informacemi o vývoji aplikací. Praktická ...
 • Informační systém pro drobného zemědělce 

  Kuchynka, Marek
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí ...
 • Informační systém pro evidenci parkovacích karet 

  Hefka, Martin
  Obsahem této práce je zaměření se na informační systém pro evidenci parkovacích karet pro město Uherský Brod. Práce obsahuje celkové zhodnocení stávajícího informačního systému (dále jen IS) a současné situace IT technologií ...
 • Informační systém pro evidenci výsledků studia 

  Jínek, Tomáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro správu a evidenci studijních výsledků doktorandů. Tento systém je uzpůsoben pro snadnou správu studentů a učitelů, z nichž je poté ...
 • Informační systém pro měřiče energií 

  Magic, Filip
  Cielom tejto bakalarskej prace je navrhnut a vytvorit informacny systemu pre spracovanie dat z meracov energii. Prva cast prace je venovana principom inteligentnych sieti. V dalsej casti prace su popisane webove technologie ...
 • Informační systém pro správu a řízení spolku 

  Dvořák, Pavel
  Cílem tohoto projektu bylo nastudovat informace potřebné k vytvoření informačního systému pro spolek Katolický dům Dačice, analýza a specifikace požadavků na výsledek a návrh řešení a jeho implementace a testování. Software ...
 • Informační systém pro správu fotografických zakázek 

  Kadlecová, Eliška
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci pro fotografy a jejich klienty, která bude umožňovat fotografům nahrávat a publikovat jejich fotografie a klientům fotografie vybírat a objednávat.    Systém se skládá ze dvou ...