Now showing items 1-6 of 6

 • Lokalizační protokol pro WSN s podporou mobility uzlů 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na bezdrátové senzorové sítě. Hlavní tématem je mobilita a lokalizace v těchto sítích. Práce popisuje různé metody lokalizace a možnosti mobilních schémat a vytvoření nového lokalizačního protokolu pro ...
 • Návrh unicastového a multicastového simulačního modelu v NS2 

  Votava, Martin
  Práce je zaměřena na tvorbu sítí pomocí nástroje Network Simulátor 2. Hlavním tématem práce je simulace unicastového a multicastového směrování.Práce také popisuje protokoly používané na transportní vrstvě, jako je protokol ...
 • Návrh, realizace a simulace síťových protokolů v NS2 

  Zvolenský, Daniel
  Cílem této práce je podrobně se seznámit se simulačním prostředím Network Simulator 2, nastudovat problematiku senzorových sítí a jejich podporu v tomto simulátoru a dle výběru implementovat příslušný protokol a realizovat ...
 • Simulace QoS v nástroji Network Simulator 

  Balej, Jiří
  V této bakalářské práci je popsán základní princip IPTV a podrobně jsou rozebrány všechny podmínky nutné ke kvalitnímu příjmu obrazového a zvukového signálu. Odkazováno je na doporučení DSL Forum TR-126, kde jsou parametry ...
 • Simulační úlohy v NS2 osvětlující znalosti z předmětu MPKT 

  Mašek, Jan
  V bakalářské práce jsou navrženy simulační úlohy datových sítí pro potřeby předmětu Pokročilé komunikační techniky (MPKT). Sítě jsou simulovány v prostředí programu Network Simulator 2 (NS2). V úvodu je stručný popis ...
 • Využití simulačního nástroje NS2 v sítích multicast 

  Hošek, Petr
  Práce je zaměřena na směrování v datových sítích, především na síťovou metodu multicast. Také se podrobněji zabývá jednotlivými multicastovými protokoly a dále modely multicastu, zejména ASM (Any Source Multicast) a SSM ...