Now showing items 1-2 of 2

  • Analyzátor síťových protokolů 

    Pšorn, Daniel
    Cílem této práce je nalézt způsob, jak naprogramovat analyzátor síťového provozu na nejvyšší vrstvě modelu ISO/OSI. K tomu je nutné použít některou z metod detekce aplikačních protokolů. Program popsaný v této práci používá ...
  • Protokol XMPP Jabber a jeho využití pro přenos multimediálních dat 

    Havlena, Petr
    Diplomová práce se snaží vytvořit aplikaci pro komunikaci v opensource IM síti Jabber. Ta v dnešní době získává stále větší oblibu jak u poskytovatelů, tak hlavně u koncových uživatelů. V první polovině práce jsou vysvětleny ...