Now showing items 1-14 of 14

 • Implementace struktur FPNN v C++ 

  Pánek, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru programovatelných polí neuronových sítí (FPNN) v jazyce C++. Jako jejich základ je v práci úvod do neuronových sítí a FPGA. Pro FPNN jsou zde uvedeny příslušné ...
 • Klasifikace příkazů z EMG pomocí neuronové sítě 

  Zauška, Ján
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou 15 príkazov (krátkych slov) z malej dátovej sady nahranej pomocou sEMG elektród umiestnených na tvári a krku rečníka. V nahrávkach sú rozlíšené dva typy reči - audible speech, čo je ...
 • Klasifikace signálu EKG 

  Smělý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací různých průběhů EKG signálů. Úkolem bylo rozpoznat normální cykly od různých typů arytmií a určit, o jaké poruchy se jedná. Klasifikace byla provedena pomocí neuronových sítí v ...
 • Metody klasifikace www stránek 

  Svoboda, Pavel
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo prostudovat podstatné části klasifikačních metod. Práce obsahuje klíčové klasifikační metody, vysvětluje princip získávání znalostí z databází, pojem datový sklad a třídu CSSBox. ...
 • Neuronové sítě s proměnnou topologií 

  Černík, Tomáš
  Tato práce se zabývá neuronovými sítěmi - konkrétně sítěmi s proměnnou topologií. Teoretická část popisuje neuronové sítě a jejich matematické modely. Dále ukazuje základní algoritmy pro učení neuronových sítí a rozebírá ...
 • Odhad formantových kmitočtů pomocí strojového učení 

  Káčerová, Erika
  Diplomová práca sa zoberá problematikou odhadu formantových kmitočtov. V prostredí Matlab je vytvorený systém, ktorý generuje databázu referenčných hodnôt prvých troch formantových kmitočtov z nahrávok ľudskej reči. Pritom ...
 • Recognition of Audio Events Using Deep Neural Networks 

  Uchytil, Albert
  Zvuk je nositelem velkého množství informací. S rostoucí technickou úrovní společnosti se zvyšuje množství zvukových dat. Čím více dat máme, tím hůře se člověku zpracovávají. Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání ...
 • Robotické následování osoby pomocí neuronových sítí 

  Zakarovský, Matúš
  Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie softvérového riešenia založeného na neurónových sieťach, pomocou ktorého bolo možné detegovať človeka a následne ho nasledovať. Tento výsledok bol dosiahnutý splnením jednotlivých bodov ...
 • Rozpoznání hudebního žánru 

  Káčerová, Erika
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systému pre automatické rozpoznávanie hudobného žánru. Práca rieši dva hlavné problémy, ktorými sú získanie príznakov žánru a proces strojového učenia. Za účelom získania príznakov ...
 • Rozpoznávání obrazů konvolučními neuronovými sítěmi - základní koncepty 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými principy konvolučních neuronových sítí. V rámci práce je studován vliv struktury konvoluční sítě na její trénování. V závěru práce je schrnuto porovnání dosažených výsledků navrhnutého ...
 • Solution of Linear Programming Problems using a Neural Network with Non-Linear Feedback 

  Rahman, S. A.; Ansari, M. S.; Moinuddin, A. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  This paper presents a recurrent neural circuit for solving linear programming problems. The objective is to minimize a linear cost function subject to linear constraints. The proposed circuit employs non-linear feedback, ...
 • Usability Evaluation of Randomly Generated Fonts for Bubble Captcha 

  Bostik, Ondrej; Horak, Karel; Klecka, Jan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  A Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA), is the wide-spread concept of systems suited to secure the web services from automated SPAM scripts. The most common CAPTCHA systems ...
 • Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou pravidelných změn vlny T v EKG signálu nazývaných TWA. Přítomnost těchto alternací může znamenat zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. K analýze TWA je zde využito algoritmů trénování neuronových ...
 • Zpracování zákaznických požadavků za použití hlubokých neuronových sítí 

  Marušic, Marek
  Umelá inteligencia je pozoruhodne populárna v dnešnej dobe, pretože si dokáže poradiť s rôznymi veľmi komplexnými úlohami v odvetviach ako napr. spracovanie obrazu, spracovanie zvuku, spracovanie prirodzeného jazyka a ...