Now showing items 1-3 of 3

 • Matematický model elastohydrodynamicky mazaného liniového kontaktu 

  Sabová, Iveta
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením matematického modelu elastohydrodynamicky mazaného líniového kontaktu. Hlavným cieľom je vyvinúť a naprogramovať numerický model, ktorý bude znázorňovať priebeh tlaku a hrúbky mazacej ...
 • Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice 

  Makuta, Peter
  Cieľom tejto práce je návrh siete nízkeho napätia sedemdesiatich piatich rodinných domov v obci Dambořice. Na začiatku autor pojednáva o histórii prenosovej a distribučnej siete. Ďalším bodom práce je ustálený chod elektrickej ...
 • Proudění s volnou hladinou 

  Palička, Miroslav
  Táto práca sa zaoberá ustáleným prúdením vody s voľnou hladinou v korytách rôznych prierezov. Hlavný dôraz bol kladený na matematické odvodenie závislostí pre najvýhodnejší stav hladiny s ohľadom na rýchlosť a prietok, ...