Now showing items 1-7 of 7

 • Detekce sítí P2P pomocí NetFlow 

  Starigazda, Michal
  Tento dokument se věnuje problematice identifikace P2P sítí v NetFlow záznamech. V práci jsou představeny možné metody identifikace P2P sítí a následné porovnání jejich výhod a nevýhod oproti metodě využívající technologii ...
 • Detekce síťových útoků pomocí statistických modelů nad netflow daty 

  Čegan, Jakub
  Diplomová práce popisuje vybrané metody detekce síťových útoků pomocí aplikace statistických modelů nad NetFlow daty. V úvodní části popisuje některé hrozby, které často postihují počítačové sítě a jsou dobře detekovatelné ...
 • Ochrana datové sítě s využitím dat NetFlow 

  Hanousek, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií NetFlow, která umožňuje podrobné monitorování počítačových sítí. V teoretické části jsou představeny nejznámější bezpečnostní hrozby pro datovou síť. Pro vybrané z nich jsou ...
 • Ochrana datové sítě s využitím NetFlow dat 

  Dokoupil, Tomáš
  Práce se zabývá oblastí bezpečnosti datové sítě zejména z hlediska její ochrany pomocí NetFlow technologie. V rámci práce jsou popsány možnosti a prostředky ke správě a zabezpečení sítě, dále je provedena analýza hrozeb a ...
 • Ochrana datové sítě s využitím NetFlow dat 

  Hlavatý, Ivo
  Dokument se zabývá studií technologie NetFlow od společnosti Cisco a jejím možném využití při monitorování datových sítí a detekci síťových anomálií. Na základě analýzy útoků na síťové a transportní vrstvě je navržena pro ...
 • Vizualizace síťového provozu 

  Matoušek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vizualizací síťového provozu z NetFlow dat. V teoretické části je popsána technologie NetFlow, která se používá pro monitorování počítačové sítě. Dále je nastíněna teorie výpočtu rozložení grafu. ...
 • Webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií 

  Sládek, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií s názvem HostStats. Jeho úkolem je umožnit uživateli efektivně pracovat s daty a statistikami, které systém poskytuje. Webové ...