Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový přenos energií 

    Lašo, Matej
    Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť komplexné informácie o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Jeho historického vývinu až po súčasnosť a súčasné zariadenia ktoré ho využívajú, o jeho vplyve na zdravie človeka ...
  • Bezdrátový přenos výkonu 

    Varga, David
    Práce navazuje na první projekt, ve kterém byl navržen aparát pro testy bezdrátového přenosu energie. Anténa byla syntetizována a teoreticky optimalizována pro experimentální provoz, ve kterém bude provedena řada měření. ...