Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

    Švihálek, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
  • Simple and Accurate Method for Microwave Noise Parameters Calculation 

    Boukerroum, F.; Djahli, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
    This paper proposes a new method for microwave two-port noise parameters values extraction. The method is based on a set of simple and accurate formulas witch allows the noise characterization without any optimization ...